Bezárás

Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat és moderálási alapelvek

 

Jogi nyilatkozat:

 

Az Ön által látogatott sikeralbum.ujbuda.hu internetes oldalt (a továbbiakban: honlap) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

 

A honlap struktúrája, képi-grafikai megjelenítése, és tartalma a Szolgáltató szellemi alkotása és jogi védelem alatt áll. A honlapon közzétett szöveges és képi információk felhasználása kizárólag a forrás megjelölésével megengedett. Az üzleti célú felhasználás minden formája tilos.

A honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. Az információk pontosságára, teljességére a Szolgáltató nem vállal felelősséget, de mindent megtesz annak érdekében, hogy a honlapon elérhető információ mindig aktualizált legyen.

A honlapon található minden információ, kommunikáció, szoftver, fénykép, programkód, videó, szöveg, zene, grafika, hang, kép és más anyag vagy szolgáltatás (együttesen: Tartalom) valódiságáért a fentiek miatt a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy csak azt a Tartalmi ajánlást fogadja el, amelyet a honlap céljával összefüggőnek talál, és megítélése szerint semmilyen jogszabállyal, hatósági határozattal, erkölcsi normával nem áll ellentétben. Szolgáltató ennek megfelelően fenntartja magának a honlapon található Tartalom előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának, valamint a honlaphoz történő hozzáférési jogosultság korlátozásának, vagy megszüntetésének jogát.

A honlap tartalmaz hivatkozásokat, melyek harmadik felek weboldalaira mutatnak (továbbiakban: külső linkek). Szolgáltató nem felelős más honlapok tartalmáért, továbbá a más honlapok tulajdonosainak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért. 

A honlap használatával Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a jelen honlapra feltöltött, vagy annak használata során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott bármely tartalmat részben vagy egészben, a Szolgáltató által meghatározott körben és időszakra a Szolgáltató ellenérték nélkül a szintén általa üzemeltetett veledepul.ujbuda.hu honlapon felhasználja.  

A felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle üzleti ötlet, tanács végrehajtásáért, amennyiben azt a honlap felhasználója a felügyelete nélkül hajtotta végre. Szolgáltató a jelen honlap használata során a felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A honlap használatával semmilyen szerződéses viszony nem jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között. Ennélfogva semmilyen szerződéses vagy kvázi-szerződéses igény nem támasztható a Szolgáltató felé. 

Felhasználó köteles az anyagok közzététele előtt megbizonyosodni arról, hogy rendelkezik-e minden, a közzétételhez szükséges joggal és beleegyezéssel; ellenkező esetben a Felhasználónak be kell szereznie a szükséges jogokat és beleegyezéseket; köteles megbizonyosodni arról, hogy az anyag nem tartalmaz törvényellenes vagy más módon közlésre nem alkalmas részeket; köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket.

 

Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által közzétett anyagok esetleg megsértik-e harmadik személy jogait. Amennyiben a Felhasználó anyagot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak a Szolgáltató általi - ellenérték nélküli - nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben a Szolgáltatóval szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, a Szolgáltatót mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A Szolgáltató oldalán a Felhasználó tevékenységéből , illetve a jelen feltételek megszegéséből felmerülő károkért vagy kiadásokért Felhasználó köteles helyt állni. Ez magában foglalja a harmadik fél igényeinek kielégítését, beleértve a védelem díját, amely a Felhasználónak a Szolgáltató elleni vétsége alapján kerül érvényesítésre.

A honlap látogatása során a szerver információkat gyűjthet a látogatásról (dátum, időpont, megtekintett oldalak). Ezek az adatok nincsenek személyhez kötve, névtelenül tárolja őket a rendszer és kizárólag statisztikai célokra kerülnek felhasználásra. Az adatok harmadik fél számára sem kereskedelmi, sem más célból nem kerülnek továbbadásra.

 

A fentieken túl a Felhasználó által a honlap használata során Szolgáltató részére eljuttatott, vagy bármely más módon a Szolgáltató tudomására juttatott személyes adatokat Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

A felhasználási feltételek kapcsán egyebekben a magyar jog irányadó.

 

 

Moderálási alapelvek:

 

A honlap minden oldala moderált. Szolgáltató a moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy a fentiek szerinti jogi nyilatkozatban foglalt tartalmi ajánlásokat szűrjék, és csak a fenti jogi nyilatkozatban foglaltak szerinti, a honlap céljával összefüggőnek talált tartalmak jelenjenek meg a honlapon. Ennek megfelelően a moderátorok jogosultak arra is, hogy a Felhasználó által közölt tartalmakat csak részben tegyék közzé a honlapon, vagy azokat mellőzzék, illetve a korábban feltöltött tartalmakat töröljék. A moderátorok fentiek szerinti döntéseiket indokolni nem kötelesek.

 

A moderátorok különösen jogosultak arra, hogy

 

- A jogsértő felhasználói hozzászólásokat, vagy bármely formában eljuttatott tartalmat töröljék. Jogsértő tartalomnak minősül minden tartalom, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, arra való jelentkezést tartalmaz.

- Bármely  Felhasználó valós személyes adataira (például: név, lakhely, munkahely, beosztás stb. – ún. “IRL adatokat”) vonatkozó tartalmat töröljék. Kivételt képeznek azon esetek, amikor a Szolgáltató fórumain az érintett Felhasználó saját maga hozta nyilvánosságra valós személyére vonatkozó adatait, azonban más Felhasználó ebben az esetben sem terjeszkedhet túl az eredeti közlés adattartamán. Erre vonatkozó adatkezelés tekintetében egyebekben a fenti jogi nyilatkozat rendelkezései irányadóak.

- Agresszív, fenyegető, kirekesztő, vulgáris jellegű tartalmakat (beleértve a felhasználók által választott felhasználói nevet is) töröljenek. A tartalmak jellegének megítélésére a moderátorok jogosultak.

- A kifejezetten e célt szolgáló rovatokon kívüli szerkesztéssel, moderálással, a szerkesztőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó hozzászólásokat, vagy más tartalmakat eltávolítsák.

- A jó ízlést, sértő képeket tartalmazó, gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas, valamint az ilyen témájú web-oldalakra mutató csatolásokat tartalmazó hozzászólásokat és más tartalmakat töröljék.

- Az egyes személyeket sértő, lejárató tartalmakat eltávolítsák.

- A honlapot technikailag, vagy azt témájában romboló tartalmakat töröljék (pl.: témán kívüli „offtopic” hozzászólások, ismétlések).

- Nyereségorientált vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámozó tartalmakat reklám jellegüktől megfosszanak, vagy azt eltávolítsák.

 

A moderátorok jogosultak arra is, hogy egyes Felhasználók felhasználási jogosultságait a jogsértő, vagy a fentiekben felsorolt moderálási követelményeknek több alkalommal meg nem felelő tartalom közlése miatt korlátozzák, vagy kizárják. Korlátozás adott fórumcsoportra, fórumra, klubfórumra, vagy az egész honlap tekintetében lehetséges. Végleges korlátozás a Felhasználó felhasználói jogosultságának kizárását jelenti. A leggyakoribb korlátozási tételek: egy nap, egy hét, egy hónap, végleges. A korlátozási tételek nem kötelezően ebben a sorrendben követik egymást; adott esetben akár azonnali kizárás is kiszabható.

 

Több fórumot érintő, kirívóan súlyos esetben a moderátorok az adott Felhasználót letilthatják a teljes honlap tekintetében is, összes – addig közzétett – tartalmának törlésével együtt.

 

Olyan felhasználói név használata, amely köthető egy – ideiglenes vagy végleges – korlátozás alatt lévő másik felhasználói névhez, ugyancsak (ideiglenes, vagy végleges) korlátozást vonhat maga után.

 

A fenti moderálási szabályok a honlap működése során szerzett tapasztalatok alapján bővülhetnek.

 

Ha moderálással kapcsolatos bejelentése, kérdése lenne, akkor kérjük, küldjön emailt a sikeralbum@ujbuda.hu emailcímre.

 

Bezárás

Impresszum

 

Az oldal tulajdonosa: 11. kerület Önkormányzata

Az oldalt üzemelteti és a tartalomért felelős: Média 11 Kft. 

 

Kapcsolat: kerdezz@sikeralbum.ujbuda.hu

Telefon: 381-1103

 

 

 

Összesen 323

A XI. kerület sikeralbuma

Lista nézet Időrendi nézet
A sikeralbumról

Budapest XI. kerületének sikeralbuma
Mi ez, és hogy vehetsz részt benne?

Miről szól?

Az alkalmazást azért hoztuk létre, hogy az egész világnak megmutassuk, miért jó Újbudán élni. Ide azok az újbudaiak kerülnek, akikre a kerület egész közössége büszke lehet. Akik elértek valamit, amit érdemes megmutatni mindenkinek.
Lényeges: büszkeségeink nemcsak címoldalra kerülnek a honlapon, de a róluk szóló hír könnyen, egyszerűen megosztható, honlapba, blogba beépíthető.

Kikről szól?

Például rólad, legalábbis azt reméljük, szívesen megmutatod másoknak, miért lehetnek büszkék rád. Első lettél egy amatőr vagy akár profi sportversenyen? Számolj be róla! A céged megnyert egy fontos pályázatot, jelentős fejlesztésekre készül a vállalkozásod? Írd meg! Szerveztél egy hiánypótló tanfolyamot, kiállították egy festményedet? Tudasd velünk! Olvass bele a már megjelent hírekbe, és rögtön látni fogod, milyen léptékű sikerekről várunk tőled összeállítást.
Egyetlen dologhoz ragaszkodunk: újbudai polgárnak kell lenned.

Már most is eszedbe jut valami, amit megosztanál? Ne habozz: lépj be a Facebook profiloddal, és töltsd fel a híred anyagát! Azonnal címlapra kerülhetsz, amint szerkesztőink elolvassák és jóváhagyják a beszámolót.

Bezárás
Régebbiek betöltése

Civil

A gárdonyis lányok remekelnek sakkban

2015.05.04.

Civil

A legjobb pénzügyesek!

2015.04.14.

Civil

Elismerés a VakVarjúnak

2015.03.30.

Civil

Prágában koncerteztek a kerületben tanuló muzsikusok

2015.03.24.

Civil

Újbudai siker a speciális úszó diákolimpián

2015.02.25.

Civil

16 éremmel tértek haza a Diákolimpiáról

2015.02.23.

Civil

Jeges csillogás

2015.01.29.

Civil

Minden idők legfiatalabb dékánja

2015.01.02.
2014

Civil

Újbuda csillaga

2014.12.15.

Civil

Gyűjtést rendeztek a rászoruló gyerekekért

2014.12.12.

Civil

Nincs nagyobb erő a szeretetnél

2014.12.12.

Civil

„Mézes hetek” a Keveháza utcai Általános Iskolában

2014.12.07.
2015

Civil

Különleges facsemetével gazdagodott a Bükköny utcai óvoda

2015.05.06.
Régebbiek betöltése
2015.05.04.
A gárdonyis lányok remekelnek sakkban

Civil

A gárdonyis lányok remekelnek sakkban

2015.05.04.
2015.04.14.
A legjobb pénzügyesek!

Civil

A legjobb pénzügyesek!

2015.04.14.
2015.03.30.
Elismerés a VakVarjúnak

Civil

Elismerés a VakVarjúnak

2015.03.30.
2015.03.24.
Prágában koncerteztek a kerületben tanuló muzsikusok

Civil

Prágában koncerteztek a kerületben tanuló muzsikusok

2015.03.24.
2015.02.25.
Újbudai siker a speciális úszó diákolimpián

Civil

Újbudai siker a speciális úszó diákolimpián

2015.02.25.
2015.02.23.
16 éremmel tértek haza a Diákolimpiáról

Civil

16 éremmel tértek haza a Diákolimpiáról

2015.02.23.
2015.01.29.
Jeges csillogás

Civil

Jeges csillogás

2015.01.29.
2015.01.02.
Minden idők legfiatalabb dékánja

Civil

Minden idők legfiatalabb dékánja

2015.01.02.
2014.12.15.
Újbuda csillaga

Civil

Újbuda csillaga

2014.12.15.
2014.12.12.
Gyűjtést rendeztek a rászoruló gyerekekért

Civil

Gyűjtést rendeztek a rászoruló gyerekekért

2014.12.12.
2014.12.12.
Nincs nagyobb erő a szeretetnél

Civil

Nincs nagyobb erő a szeretetnél

2014.12.12.
2014.12.07.
„Mézes hetek” a Keveháza utcai Általános Iskolában

Civil

„Mézes hetek” a Keveháza utcai Általános Iskolában

2014.12.07.
2015.05.06.
Különleges facsemetével gazdagodott a Bükköny utcai óvoda

Civil

Különleges facsemetével gazdagodott a Bükköny utcai óvoda

2015.05.06.
Újabbak betöltése